ปั้มสระว่ายน้ำ

 

ปั้ม รุ่น Super lI Pump ยี่ห้อ Hayward

 

- ปั้ม 1 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 14.08 ลบ./ชม.

- ปั้ม 1.5 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 19.07 ลบ./ชม.

- ปั้ม 2 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 23.16 ลบ./ชม.

- ปั้ม 3 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 34.06 ลบ./ชม.

- ปั้ม 3 HP / 3PH ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 34.06 ลบ./ชม.

 
 

 ปั้ม รุ่น Super Pump ยี่ห้อ Hayward

   - ปั้ม 3/4 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 10.02 ลบ./ชม.

- ปั้ม 1 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 13.17 ลบ./ชม.

- ปั้ม 1.5 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 16.35 ลบ./ชม.

- ปั้ม 2 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 18.62 ลบ./ชม.

- ปั้ม 3 HP / 3PH ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 18.62 ลบ./ชม. ปั้ม รุ่น Power Flo LX ยี่ห้อ Hayward

- ปั้ม 1 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 13.00 ลบ./ชม.


 

 ปั้ม รุ่นSwim Pro ยี่ห้อ Hayward

- ปั้ม 3/4 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 13.00 ลบ./ชม.

- ปั้ม 1 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 15.00 ลบ./ชม.

- ปั้ม 1.5 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 17.00 ลบ./ชม.

 


 

ปั้ม รุ่นSB Series Pool Pump Complete Set ยี่ห้อ Emaux

- SB10 ปั้ม 1 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 11.00 ลบ./ชม.

- SB15 ปั้ม 1.5 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 19.50 ลบ./ชม.

- SB20 ปั้ม 2 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 25.20 ลบ./ชม.

- SB30-220 ปั้ม 3 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 28.20 ลบ./ชม.

- SB30-380 ปั้ม 3 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 28.20 ลบ./ชม.

 


 

ปั้ม รุ่น SC Series Pool Pump Complete Set ยี่ห้อ Emaux

- SC050 ปั้ม 0.50 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว(Head 4m.) อัตราการสูบน้ำ 12.00 ลบ./ชม.

- SC075 ปั้ม 0.75 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว(Head 8m.) อัตราการสูบน้ำ 12.90 ลบ./ชม.

- SC100 ปั้ม 1 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว(Head 10m.) อัตราการสูบน้ำ 6.80 ลบ./ชม.

- SC150 ปั้ม 1.5 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว(Head 10m.) อัตราการสูบน้ำ 8.90 ลบ./ชม.

- SC200 ปั้ม 2 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว(Head 10m.) อัตราการสูบน้ำ 16.30 ลบ./ชม.


 

ปั้ม รุ่น SS Series Pool Pump Complete Set ยี่ห้อ Emaux

- SS020 ปั้ม 0.20 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว(Head 4m.) อัตราการสูบน้ำ 3.86 ลบ./ชม.

- SS033 ปั้ม 0.23 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว(Head 4m.) อัตราการสูบน้ำ 5 ลบ./ชม.

- SS050 ปั้ม 0.50 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว(Head 5m.) อัตราการสูบน้ำ 6.80 ลบ./ชม.

- SS075 ปั้ม 0.75 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว(Head 5m.) อัตราการสูบน้ำ 8.90 ลบ./ชม.

- SS100 ปั้ม 1 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว(Head 10m.) อัตราการสูบน้ำ 9 ลบ./ชม.

- SS120 ปั้ม 1.20 HP ท่อเข้าออก 1.5 นิ้ว(Head 10m.) อัตราการสูบน้ำ 12.70 ลบ./ชม.


 

ปั้ม รุ่นAFS Series Jet Pump Complete ยี่ห้อ Emaux

- AFS55 ปั้ม 5.5 HP ท่อเข้าออก 2.5 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 86.36 ลบ./ชม.

 


 

ปั้ม รุ่น SR Series Jet Pump Complete Set ยี่ห้อ Emaux

- SR10 ปั้ม 1 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 14.00 ลบ./ชม.

- SR15 ปั้ม 1.5 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 18.50 ลบ./ชม.

- SR20 ปั้ม 2 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 27.50 ลบ./ชม.

- SR30-220 ปั้ม 3 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 30.80 ลบ./ชม.

- SR30-380 ปั้ม 3 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 30.80 ลบ./ชม.


 

ปั้ม รุ่น ST Series Jet Pump Complete Set ยี่ห้อ Emaux

 

- ST050 ปั้ม 0.50 HP ท่อเข้าออก 1 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 9.09 ลบ./ชม.

- ST075 ปั้ม 0.75 HP ท่อเข้าออก 1 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 11.36 ลบ./ชม.

- ST100 ปั้ม 1 HP ท่อเข้าออก 1 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 13.18 ลบ./ชม.

  

  ปั้ม รุ่นVictoria Plus Pump ยี่ห้อ Astralpool

   

- 38769 ปั้ม 0.50 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 10 ลบ./ชม.

- 38771 ปั้ม 0.75 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 11 ลบ./ชม.

- 38773 ปั้ม 1 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 16 ลบ./ชม.

- 38775 ปั้ม 1.5 HP ท่อเข้าออก 2.5 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 21.5 ลบ./ชม.

- 38777 ปั้ม 2 HP ท่อเข้าออก 2.5 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 26 ลบ./ชม.

- 38779 ปั้ม 3 HP/ 3 PH ท่อเข้าออก 3 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 34 ลบ./ชม.

- 38780 ปั้ม 3 HP/ 3 PH ท่อเข้าออก 3 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 34 ลบ./ชม.

  

 12. ปั้ม รุ่นAlaska Plus Pump ยี่ห้อ Astralpool

- 51858 ปั้ม 0.50 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 7.8 ลบ./ชม.

- 51860 ปั้ม 0.75 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 10.4 ลบ./ชม.

- 51862 ปั้ม 1 HP ท่อเข้าออก 2 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 16 ลบ./ชม.

- 51864 ปั้ม 1.5 HP ท่อเข้าออก 2.5 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 21.5 ลบ./ชม.

- 51866 ปั้ม 2 HP ท่อเข้าออก 2.5 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 26 ลบ./ชม.

- 51868 ปั้ม 3 HP/ 1 PH ท่อเข้าออก 3 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 34 ลบ./ชม.

- 51869 ปั้ม 3 HP/ 3 PH ท่อเข้าออก 3 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 34 ลบ./ชม.

 


  

ปั้ม รุ่น Maxim Pump ยี่ห้อ Astralpool

 
 

- 08003 ปั้ม 3.5 HP/ 3 PH ท่อเข้าออก 3 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 56 ลบ./ชม.

- 08004 ปั้ม 4.5 HP/ 3 PH ท่อเข้าออก 3 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 74 ลบ./ชม.

- 08005 ปั้ม 5.5 HP/ 3 PH ท่อเข้าออก 3 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 88 ลบ./ชม.

   

 

 

Visitors: 13,173