ถังกรองสระว่ายน้ำ

เครื่องกรองทราย รุ่น Pro Series Top Mount Sand Filter ยี่ห้อ Hayward

 

 

- S180T ขนาด 18.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 7.95 ลบ./ชม.

- S180T ขนาด 18.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 7.95 ลบ./ชม.

- S210T ขนาด 20.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 10 ลบ./ชม.

- S220T ขนาด 22.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 11 ลบ./ชม.

 - S244T ขนาด 24.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 14 ลบ./ชม.

- S270T ขนาด 27 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 16 ลบ./ชม.

- S310T2 ขนาด 30.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 22 ลบ./ชม.

- S360T2 ขนาด 35.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 29 ลบ./ชม.

 

เครื่องกรองทราย รุ่น Pro Series Side Mount Sand Filter ยี่ห้อ Hayward

 

 

 

- S244S ขนาด 24.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 14 ลบ./ชม.

- S310S ขนาด 30.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 22 ลบ./ชม.

- S311SX ขนาด 31 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 22 ลบ./ชม.

- S360SX ขนาด 36 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 29 ลบ./ชม.

 

ชุดเครื่องกรองทราย รุ่น Pro Series Sand Filter System ยี่ห้อ Hayward

 

 

 

 

 

 - S180TPAKS ขนาด 18 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 7.95 ลบ./ชม. และปั้ม Power Flo 1 HP

 

เครื่องกรองทราย รุ่น Swim Pro Sand Filter ยี่ห้อ Hayward

 

 

 

 

 

- VL240T ขนาด 24 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 11.30 ลบ./ชม.

- VL270T ขนาด 27 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 13.60 ลบ./ชม.

 

เครื่องกรองทราย Top Mount ยี่ห้อ Emaux

 

 

- MFV17 ขนาด 17 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 7 ลบ./ชม.

- MFV20 ขนาด 20 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 10 ลบ./ชม.

- MFV24 ขนาด 24 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 14 ลบ./ชม.

- MFV27A ขนาด 27 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 14.40 ลบ./ชม.

- MFV27 ขนาด 27 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 18 ลบ./ชม.

- MFV31 ขนาด 31 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 23.50 ลบ./ชม.

- MFV35 ขนาด 35 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 30.50 ลบ./ชม.

 

เครื่องกรองทราย Side Mount ยี่ห้อ Emaux

 

 

- MFS17 ขนาด 17 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 7 ลบ./ชม.

- MFS20 ขนาด 20 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 10 ลบ./ชม.

- MFS24 ขนาด 24 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 14 ลบ./ชม.

- MFS27A ขนาด 27 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 14.40 ลบ./ชม.

- MFS27 ขนาด 27 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 18 ลบ./ชม.

- MFS31 ขนาด 31 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 23.50 ลบ./ชม.

- MFS35 ขนาด 35 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 30.50 ลบ./ชม.

 

เครื่องกรองผ้า รุ่น Pro-Grid Vertical D.E. Filter ยี่ห้อ Hayward

         

 

 

- DE2420 ขนาด 32.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 10 ลบ./ชม.

- DE3620 ขนาด 34.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 16 ลบ./ชม.

- DE4820 ขนาด 40.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 22 ลบ./ชม.

- DE6020 ขนาด 46.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 27 ลบ./ชม.

- DE7220 ขนาด 52.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 32 ลบ./ชม.

 

เครื่องกรองผ้า รุ่น Pro-Grid Vertical D.E. Filter ยี่ห้อ Hayward

 

 

 

- EC40AC ขนาด 16x26.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 9 ลบ./ชม.

- EC50AC ขนาด 13.5x31.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 11 ลบ./ชม.

- EC65A ขนาด 21x31 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 15 ลบ./ชม.

- EC75A ขนาด 21x31 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 22 ลบ./ชม.

 

เครื่องกรองกระดาษ ยี่ห้อ Hayward

         

 

 

- C250 ขนาด 10.5x19.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 5.68 ลบ./ชม.

- C500 ขนาด 10.5x29.5 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 1.5 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 11.35 ลบ./ชม.

- C12002 ขนาด 13.5x36 นิ้ว พร้อมมัลติพอร์ตวาล์ว 2 นิ้ว อัตราการกรองน้ำ 27.25 ลบ./ชม.

 

แผ่นผ้ากรอง สำหรับ รุ่น Pro-Grid Vertical D.E. Filter ยี่ห้อ Hayward

         

 

 

- DEX2400DA แผ่นผ้ากรอง DE 24 Sq.ft

- DEX3600DA แผ่นผ้ากรอง DE 36 Sq.ft

- DEX4800DA แผ่นผ้ากรอง DE 48 Sq.ft

- DEX6000DA แผ่นผ้ากรอง DE 60 Sq.ft

- DEX7200DA แผ่นผ้ากรอง DE 72 Sq.ft

Visitors: 13,176